We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring

Tweetalig onderwijs (TTO)

Broaden your horizon

Het tweetalige onderwijs verbindt en biedt een extra uitdaging. Bovendien bereidt het een leerling goed voor op een steeds internationaler wordende samenleving. Uiteraard staan er jaarlijks buitenlandexcursies op het programma om de Engelse taalvaardigheid nog meer te verbeteren en de kijk op de wereld verder te vergroten. 

Persoonsontwikkeling

Wereldburgerschap

Taalontwikkeling

Tto-leerlingen ronden hun opleiding met bijzonder goede resultaten af. Wij leggen de lat hoog en de leerling is bereid hoger dan gemiddeld te springen. Ons doel is de leerlingen te helpen bij hun ontwikkeling tot jongvolwassenen die met een heldere kijk op de wereld hun (Engelstalige) vervolgstudie doorlopen als betrokken wereldburgers. De wereldwijde tendens van globalisering maakt het Engels steeds meer tot een wereldwijde voertaal.

Voor tto is talenkennis uiteraard onmisbaar. Ongeveer de helft van de vakken volgen de leerlingen daarom in het Engels, bij Engels sprekende docenten, met een Engelstalige methode. We verwachten bovendien van de tto-leerlingen dat zij (in elk geval tijdens de Engelstalige lessen en excursies) onderling Engels spreken.

Ook kennis over Europa en ervaring met de daarbij behorende landen vallen onder het tto-programma. Tto heeft dus twee belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid door CLIL-onderwijs (Content and Language Integrated Learning) en het meegeven van een Europese en internationale oriëntatie (EIO). Tto creëert een bredere kijk op de wereld. Het opdoen van internationale ervaringen draagt bij aan een sterke Europese en internationale oriëntatie van de leerling, wat niet alleen voor de huidige ontwikkeling van de leerling van groot belang is, maar ook voor zijn toekomst. De meestgestelde vragen over tto, vindt u hier.

Taalvaardigheid in Engels

Natuurlijk is taalvaardigheid belangrijk bij tweetalig onderwijs. We stimuleren je daarom al vanaf de eerste schooldag in het Engels te communiceren. Tto-leerlingen spreken zoveel mogelijk met elkaar in de Engelse taal en vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie worden in de onderbouw in het Engels gegeven. Aangezien Engels niet alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal is, leer je de taal sneller en beter beheersen. Bovendien leg je aparte, erkende, externe taal-examens af. Op de mavo betreft dat Anglia- of Cambridge-examens. Op havo en vwo is het de bedoeling met een internationaal erkend IB-diploma de deur uit te gaan. Zo verleg je je grenzen!

Wereldburgerschap

Als tto-school bieden we de lesstof zoveel mogelijk aan vanuit een internationaal perspectief om je wereldburgerschap te ontwikkelen. We organiseren internationale dagen en samenwerkingsprojecten, waarbij je kennis over allerlei culturen opdoet, maar ook inzicht krijgt in je eigen culturele ontwikkeling. De bouwstenen houding, kennis, vaardigheden en waarden vormen de algemene speerpunten van wereldburgerschap.

Persoonsontwikkeling

Scholen kunnen laten zien dat hun leerlingen de eerder genoemde persoonskenmerken bereiken: de leerlingen kunnen reflecteren, zijn betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar. Scholen worden uitgedaagd om te laten zien welke doelen zij stellen op dit gebied en hoe deze zichtbaar worden. Dat kan bijvoorbeeld door oudleerlingen te bevragen, portfolio’s aan te leggen of presentaties te (laten) houden. Het IB Learner Profile biedt ook een goede handreiking om in beeld te brengen hoe scholen werken aan ‘persoonsontwikkeling’. De scholen krijgen hierin vrijheid.

tto-thumbnail.png#asset:8824`

Download brochure!Would you rather read this page in english? Click here!