We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring

Regelingen en verzekeringen

Meer over de ouderbijdrage, reductieregeling en verzekeringen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Calvijn Groene Hart is een bijzondere school, die extra inspanningen verricht om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Een deel van die kosten brengen wij via een vrijwillige ouderbijdrage in rekening. Daarnaast zijn er ook in sommige gevallen specifieke kosten voor een leerling.

Het algemene deel van de vrijwillige ouderbijdrage is minimaal € 36,50. In de schoolgids staat een overzicht met de kosten, die per leerjaar in de loop van het schooljaar gemaakt worden voor bijvoorbeeld de introductiedagen, excursies, en uitgebreide programma’s.

Verantwoording kosten vwo Eureka

In de vwo klas willen we de leerlingen voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs. Daarvoor ontplooien we activiteiten die daarop gericht zijn. Voorbeelden hiervan zijn een bezoek aan de TU in Delft, het Eschermuseum, de Maasvlakte en een economiedag. De ene keer organiseren we een activiteit op school, de andere keer gaan we op bezoek bij een wetenschappelijk of maatschappelijk georiënteerde instelling. Aan het vervoer en het inhuren van sommige externe begeleiders zijn kosten verbonden.

Verantwoording kosten sportprogramma

Voor leerlingen van het sportprogramma worden verschillende clinics en sportieve uitjes georganiseerd om de leerlingen te laten kennismaken met sporten. Ook wordt er speciale sportkleding aangeschaft. Om het sportprogramma te realiseren is een extra ouderbijdrage nodig. In leerjaar 1 en 2 is er daarnaast eens in de twee jaar een wintersportreis naar het buitenland. De kosten hiervoor liggen bij benadering rond de € 450,00.

Reductieregeling

Als u meerdere kinderen heeft die zijn ingeschreven bij CSG Calvijn, dan kunt u gebruikmaken van de reductieregeling (kortingsregeling). Deze regeling is alleen van toepassing op de kosten die vallen onder de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Als u gebruik wilt maken van de reductieregeling, moet u zelf een terugbetaalformulier invullen. Dit formulier is te vinden op het ouderportaal onder 'Algemene documenten'.

Andere regelingen

U kunt via uw gemeente vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. In Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard bestaat hiervoor de “regeling meedoen”. U kunt op de website van de desbetreffende gemeente kijken op welke manier u hiervoor in aanmerking komt. In Rotterdam is de stichting Meedoen actief. U kunt, als u in Barendrecht woont, ook contact opnemen met de stichting Leergeld. Deze instanties werken met een inkomenstoets.

Tto-ouderbijdrage

Om tweetalig onderwijs te kunnen realiseren, is een extra ouderbijdrage nodig. De extra activiteiten die bovenop het reguliere programma komen, financieren wij vanuit de tto-ouderbijdrage. Denk hierbij aan extra lessen, extra activiteiten, excursies en uitwisselingen. Daarnaast gebruiken we de bijdrage voor het lidmaatschap van netwerken zoals het Nuffic, Anglia en IB, licenties, examenkosten en extra lesmaterialen in het Engels. De hoogte van de extra bijdrage is in de schoolgids per leerjaar vermeld. We vragen aan alle ouders bij de intake of zij instemmen met de participatie van de leerlingen in alle verplichte extra tto-activiteiten en met de betaling van de tto-ouderbijdrage. We gaan er dus in principe vanuit dat alle ouders deze tto-ouderbijdrage willen betalen.

Het kan zijn dat u niet de financiële middelen hebt om de tto-ouderbijdrage direct te voldoen.

  • Kunt u wel in termijnen betalen, dan kunt u contact opnemen met mevr. E. Eldering van de schooladministratie (T: 0180-390393 of e.eldering@calvijn.nl) om een regeling af te spreken.
  • Als u door omstandigheden de tto-ouderbijdrage niet of niet geheel kunt betalen, kunt u contact opnemen met dhr. D. Williams, teamleider tweetalig onderwijs (T: 0180-390393 of d.b.williams@calvijn.nl). Hij verwijst u dan eerst door naar regelingen van de gemeente. U kunt namelijk via uw gemeente vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Zie het kopje hierboven.

Mocht het zo zijn dat de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald vanuit de hierboven genoemde regelingen, kunnen wij in overleg het resterende deel van de ouderbijdrage kwijtschelden.

Verzekeringen

Verus heeft voor het christelijk onderwijs een verzekeringspakket gemaakt. In het pakket is een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en de reis van en naar school. De kosten voor deze verzekering worden geïnd via het algemene deel van de ouderbijdrage.

Er zijn aan het verblijf van uw kind op school nog andere risico's verbonden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind. Deze verzekering kunt u uitsluitend afsluiten door middel van een unieke inlogcode. Deze code is te vinden op het ouderportaal in de 'brief Eigendommenverzekering leerlingen'. Kijk hier voor meer informatie.