Passend onderwijs

Het schoolprofiel van Groene Hart is te vinden op de site van Koers VO.

Bekijk het schoolprofiel hier.

Aanvullende voorwaarden Calvijn Groene Hart

Op Calvijn Groene Hart zijn mogelijkheden voor het begeleiden van leerlingen met een specifieke hulpvraag, zoals dyslexie, adhd of een stoornis binnen het autistisch spectrum. Uit persoonlijke gesprekken met de leerling en de ouders/verzorgers moet blijken welke zorgbehoefte de leerling precies heeft. Op basis van de informatie uit deze gesprekken en de informatie vanuit het basisonderwijs beoordelen het zorgteam en de plaatsingscommissie van Calvijn Groene Hart of het zorgaanbod van Calvijn Groene Hart voorziet in de zorgbehoefte die de leerling heeft. In deze beoordeling wegen we ook het aantal leerlingen mee met een zorgbehoefte in een klas en op een vestiging in zijn geheel. In voorkomende gevallen kan de leerling gevraagd worden een dag mee te lopen op Calvijn Groene Hart.