We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring

Meestgestelde vragen vwo

De twaalf meestgestelde vragen over vwo.


Wat zijn de belangrijkste kenmerken van vwo?

Het voornaamste doel van ons vwo is dat alle leerlingen de school met een vwo-diploma verlaten met daarnaast een zo rijk mogelijk gevuld plusdocument. De lessen zijn gebaseerd op de reguliere vwo-lesstof. Naast de lessen maakt het Eureka-Programma deel uit van het curriculum. Hierbij staan verdieping en verbreding centraal. Het programma bevat algemene onderdelen en keuzeonderdelen. De vwo-leerlingen ontvangen na afloop van elk onderdeel een certificaat. In het eerste leerjaar bieden we modules filosofie, onderzoeken en ontwerpen aan.

Waarom de naam Eureka-programma?

De Oudgriekse geleerde Archimedes van Syracuse was wiskundige, natuurkundige, ingenieur, uitvinder en sterrenkundige. Archimedes riep ‘Eureka’ toen hij het principe ontdekte van de volumeverplaatsing (de wet van Archimedes). Het begrip Eureka komt uit het Grieks en betekent ‘ik heb het’, ‘ik heb het gevonden’.

Wat willen we bij Vwo leerlingen (verder) ontwikkelen tijdens de Eurekamiddagen?

Tijdens de Eurekamiddagen is veel aandacht voor:

  • de attitude van de leerling. We stimuleren een open (onderzoek alles en behoud het goede) en ambitieuze houding;
  • het (verder) ontwikkelen van vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen/creëren, organiseren, zelfstandig werken, samenwerken en presenteren;
  • het vergroten van kennis. Leerlingen maken zich extra stof (verbredend/verdiepend) eigen.

Wat houdt filosofie in?

Filosofie betekent met behulp van je verstand proberen wijzer te worden door vragen te stellen en deze te beantwoorden. Het volgen van het vak filosofie heeft absoluut een meerwaarde: de leerlingen oefenen hun taalvaardigheid extra door het begrijpend lezen en analyseren van filosofische teksten, door te debatteren en te argumenteren. Zij leren op verantwoorde wijze hun eigen mening te vormen en tenslotte krijgen de leerlingen inzicht in zichzelf, wat weer leidt tot een beter zelfreflectievermogen.

Hoe onderzoek je? Hoe ontwerp je?

Tijdens de modules onderzoeken en ontwerpen werken we met de leidraad van het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland (een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam). De onderzoeks- en ontwerpcyclus vormen hierbij het uitgangspunt. Verwonderen, verkennen, onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, concluderen en presenteren maken deel uit van de onderzoekscyclus. In de ontwerpcyclus gaat het om problemen herkennen, ideeën verzinnen, concepten uitwerken, prototypen maken, testen en presenteren.

Wat is de meerwaarde van het vwo op Portus Groene Hart met het oog op vervolgopleidingen?

Naast het behalen van een vwo-diploma hechten we op het vwo waarde aan een goed gevuld plusdocument. Uit dit document blijkt welke ‘meerwaarde’ een leerling heeft (wat betreft houding, vaardigheden en kennis). Bijzondere talenten komen naar voren. Modules of projecten waarbij de leerling al heeft samengewerkt met een universiteit staan vermeld. We bereiden zo leerlingen zo goed mogelijk voor op (toelating tot) de universiteit.

Voor wie is het vwo op Portus Groene Hart bedoeld?

Het vwo is bedoeld voor elke leerling die van de basisschool een vwo-advies gekregen heeft. We sluiten aan bij het niveau van de leerling. Bij ons op school helpen we de leerlingen optimaal gebruik te maken van hun capaciteiten. Hoe zetten zij die goed en efficiënt in en hoe maken zij die zichtbaar, zodat zij zoveel mogelijk bereiken.

Wat is het verschil tussen vwo en gymnasium?

Het belangrijkste verschil tussen vwo en gymnasium is het onderwijsaanbod. Op het vwo volg je vanaf klas 1 modules filosofie, onderzoeken en ontwerpen en is er veel aandacht voor het vergaren van kennis, het ontwikkelen van een open houding en het ontwikkelen van vaardigheden. Op het gymnasium staat de klassieke oudheid centraal met de vakken Grieks en Latijn. Beide opleidingen hebben hetzelfde niveau, duren zes jaar en geven toegang tot de universiteit.

In de onderbouw zijn Eurekamiddagen. Hoe krijgt het programma in de bovenbouw vorm?

In de eerste drie leerjaren staat wekelijks een Eureka middag ingeroosterd. Tijdens deze middag volgen de leerlingen een module die 8 weken duurt. In de bovenbouw is geen sprake meer van een vaste middag. Vwo-leerlingen nemen in de bovenbouw wel deel aan het Eureka-Programma. Dat bestaat uit algemene onderdelen waaraan alle leerlingen deelnemen en daarnaast keuzeonderdelen. Zo vormt de onderzoeksmodule in het vijfde leerjaar de basis voor het profielwerkstuk. Ook het sollicitatieproject in het eindexamenjaar is een algemeen onderdeel. Leerlingen kunnen daarnaast kiezen voor deelname aan het traject voor het Cambridge Advanced Examen of het Goethe Examen. Deze extra, internationaal erkende, diploma’s bieden veel mogelijkheden, zowel voor internationale vervolgstudies als internationale functies.

Zijn er extra kosten aan het vwo verbonden?

Ouders van vwo-leerlingen betalen de reguliere ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage bekostigen we de activiteiten die we voor de vwo-klassen organiseren. Als een leerling ervoor kiest mee te doen aan een project met een universiteit of bijvoorbeeld wil deelnemen aan het traject richting het Cambridge Advanced Examen, brengt dit vaak extra kosten met zich mee. Natuurlijk informeren we ouders en leerlingen vooraf over eventuele extra kosten die keuzeonderdelen met zich mee kunnen brengen.

Mijn kind is hoogbegaafd, is het vwo geschikt voor hem?

Op het vwo begeleiden we elke leerling zo goed mogelijk en laten we zijn kwaliteiten en talenten dus ook zo goed mogelijk tot hun recht komen. Dit doen wij door persoonlijke begeleiding van een mentor en aandacht en zorg van docenten tijdens de lessen en tijdens de modules van het Eureka-Programma. Hoogbegaafde leerlingen zijn zeker welkom op het vwo.

Nog niet al mijn vragen over het vwo zijn beantwoord, bij wie kan ik nu terecht?

Mochten er nog andere vragen zijn, waarop u graag een antwoord wilt, schroom dan niet contact op te nemen met de studiecoördinatoren van de onderbouw vwo, P. A. Ketting (p.a.ketting@calvijn.nl), M. den Ouden (m.den.ouden@calvijn.nl) of de programmacoördinator, mevrouw H.C. van de Lagemaat (h.c.van.de.lagemaat@calvijn.nl). U kunt hen ook telefonisch bereiken via 0180 390393.