We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring

Uiteraard kan het voorkomen dat uw zoon/dochter ziek wordt of dat uw zoon/dochter om een andere reden moet verzuimen. Als school willen wij daar graag van op de hoogte worden gebracht.

Absentie en PTA In het examenreglement staat beschreven hoe te handelen als een leerling een PTA-toets of deadline mist. Als u uw kind absent wilt melden, is het belangrijk om deze aanwijzingen goed te volgen.

Ziek melden Als uw kind door ziekte niet naar school kan, vragen we u dit - iedere dag dat uw kind ziek is - via de SOM-app aan school te melden. We verzoeken u vriendelijk om dit bij voorkeur vóór 8.15 uur, maar uiterlijk vóór de start van de eerste les van uw kind, te doen. Op die manier is de docent tijdig op de hoogte. Is uw kind de volgende dag nog ziek, vragen wij u de app nogmaals in te vullen.

Het beter melden van uw kind is niet nodig.

Afwezig in verband met een medische afspraak Plan een afspraak met de dokter, tandarts, orthodontist etc. alstublieft zo veel mogelijk buiten schooltijd. Als dat niet lukt, geeft u dan uiterlijk de dag van te voren via de SOM-app door welke lessen uw kind gaat missen.

Bijzonder verlof Wilt u verlof aanvragen in verband met een bruiloft, jubileum of begrafenis, vakantie buiten de schoolvakanties ed. dan gelden daarvoor speciale regels. U kunt dit niet via de SOM-app melden. Voor het aanvragen van dergelijk verlof verwijzen we naar onze site : Bijzonder verlof - Calvijn

Absent om een andere reden Kan uw kind om een andere reden dan de opties die in de app genoemd zijn een of meer lessen niet volgen, dan vragen we u om telefonisch contact op te nemen met de school (0180 39 03 93).

Ziek naar huis tijdens de schooldag Wil uw kind tijdens een schooldag ziek naar huis, dan meldt hij/zij zich bij de afdelingsassistent of, als de assistente afwezig is, receptie. De assistente neemt telefonisch contact met u op voor toestemming. Alleen indien u toestemt, mag uw kind naar huis. De afdelingsassistent zet hem/haar afwezigheid in het systeem, zodat de docenten weten dat uw kind niet in de les komt. In het kader van de veiligheid willen wij graag een bericht ontvangen zodra uw kind thuis is aangekomen. Wanneer uw kind meerderjarig is, overleggen wij de ziekmelding met hem/haar.

Veel of langdurig ziek? Mocht uw kind onverhoopt langdurig ziek zijn, dan willen wij u vragen om contact op te nemen met de mentor. De mentor kan dan bijvoorbeeld ook meedenken hoe we eventuele achterstanden kunnen voorkomen. Indien er sprake is van veel of langdurig ziekteverzuim dan melden wij dit bij de GGD. Wij informeren u hierover voordat de melding wordt gedaan. Een jeugdverpleegkundige zal dan samen met u en uw kind zoeken naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo proberen we samen de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen.

Blessures (niet mee kunnen doen tijdens Lichamelijke Opvoeding) Helaas komt het voor dat een leerling fysieke hinder ondervindt en daarom niet optimaal kan functioneren tijdens de lessen LO. Om een duidelijk beeld van de blessure van uw kind te krijgen, verwachten wij een briefje van u over de aard van de blessure en de verwachte duur, graag vergezeld van uw handtekening en telefoonnummer.

We onderscheiden verschillende type blessures:

  • De leerling kan fietsen, maar niet alle onderdelen goed mee doen: De leerling komt in sportkleding en doet mee wat hij/zij kan;
  • De leerling kan fietsen, maar is niet in staat mee te doen met de les LO: De leerling komt naar de les;
  • De leerling kan niet fietsen door de blessure: Ouders verzorgen mailcontact met de LO-docent. De leerling is op leerplein zelfstandig aan het werk. Hij/zij meldt zich aan begin en einde van deze uren bij de afdelingsassistent. Als de leerling zich meldt, komt hij/zij op geoorloofd afwezig te staan;
  • De leerling is ernstig/langdurig (meer dan circa vijf weken) geblesseerd én kan niet fietsen: De docent maakt een specifieke afspraak met deze leerling om tijdens de LO-uren eventueel thuis aan vervangende opdrachten te werken. De afdelingsassistent zet de leerling op geoorloofd afwezig.